Scroll Top

Disclaimer

Geschiedeniswissen.nl is gevestigd in Amsterdam. Dit bedrijf is juridische en economische eigenaar van de site geschiedeniswissen.nl. Hieronder vallen ook het logo welk exclusief voor geschiedeniswissen.nl ontworpen is, de huisstijl van de website. Uitgezonderd is de content zoals geleverd door andere eigenaren.

Aansprakelijkheid
Er wordt voortdurend uiterste zorg en aandacht aan de inhoud van geschiedeniswissen.nl besteedt. Dit sluit echter niet uit dat de geleverde informatie mogelijk op bepaalde onderdelen onvolledig of onjuist is. Daarom behoudt geschiedeniswissen.nl het recht om regelmatig aanvullingen, wijzigingen en verbeteringen door te voeren zonder hiervoor voorafgaand kennis gegeven te hebben.

Auteursrecht
Gebruikers zijn niet toegestaan om welke wijze dan ook de auteursrechtelijke of door privacy beschermde onderdelen van geschiedeniswissen.nl te reproduceren of openbaar te maken zonder hiervoor voorafgaande toestemming gevraagd te hebben aan geschiedeniswissen.nl. De gebruiker mag geschiedeniswissen.nl alleen voor eigen gebruik benuttigen.

Garantie
De hier aanwezige producten, diensten en informatie wordt aangeboden in de huidige staat en hierop wordt geen garantie afgegeven over de deugdelijkheid en de geschiktheid voor welk doel dan ook. geschiedeniswissen.nl behoudt het recht om niet aansprakelijk gehouden te worden voor directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit of verband houden kan met gebruikmaking van geschiedeniswissen.nl. Hieronder geldt ook schade die voortvloeit of verband houdt met het niet kunnen raadplegen van bepaalde onderdelen van geschiedeniswissen.nl. Verder is geschiedeniswissen.nl niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de gegevens op deze website.