Scroll Top

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. De hierop volgende voorwaarden worden van toepassing zodra er hulp op afstand geleverd wordt.
 2. Onder de term cliënt of hulpvrager wordt het volgende verstaan: de persoon welke gebruikt maakt van de ‘hulp op afstand’ dienst zoals geleverd door geschiedeniswissen.nl, daarbij een ID-code en wachtwoord doorgeeft en de kosten heeft betaald om gebruik te kunnen maken van deze dienst.
 3. De persoon zoals gedefinieerd in artikel 1.2 hoeft geen bestaande klant te zijn van geschiedeniswissen.nl.

Artikel 2: Kosten

 1. De totale kosten die voor deze dienst in rekening gebracht worden bedragen €49,99.
 2. De totale kosten zullen vooraf in rekening gebracht worden bij de cliënt of hulpvrager.
 3. Het is niet mogelijk om korting te ontvangen op deze dienst. Daarnaast is het verder niet mogelijk om restitutie van de kosten aan te vragen.
 4. geschiedeniswissen.nl maakt geen gebruik van het zogeheten No Cure No Pay systeem.
 5. Er zal geen verdere factuur verstuurd worden, tenzij anders met de cliënt of hulpvrager overeengekomen is.

Artikel 3: Hulp op afstand

 1. geschiedeniswissen.nll maakt voor de toepassing van haar diensten gebruik van Teamviewer software.
 2. Zowel Teamviewer als geschiedeniswissen.nl geven de garantie dat de verbinding tussen de computers een geheel veilige verbinding is.
 3. Zowel Teamviewer als geschiedeniswissen.nl geven de garantie dat alleen de cliënt of hulpvrager en de desbetreffende medewerker van het bedrijf inzage hebben in het computersysteem van de cliënt of hulpvrager.
 4. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van Teamviewer’s software.
 5. Er zal alleen een verbinding gemaakt worden tussen de computers door middel van een ID-code en wachtwoord. Deze zijn alleen zichtbaar voor de cliënt of hulpvrager.

Artikel 4: Geheimhoudingsplicht

 1. Er is een geheimhoudingsplicht die in acht genomen dient te worden door geschiedeniswissen.nl.
 2. geschiedeniswissen.nl garandeert dat er geen informatie aan derden gegeven zal worden, tenzij hier expliciet toestemming voor gegeven is door de cliënt of hulpvrager.
 3. geschiedeniswissen.nl behoudt het recht om zonder verdere toestemming persoonsgegevens van de cliënt of hulpvrager op te nemen in de database van geschiedeniswissen.nl.

Artikel 5: Toestemming en opname verrichtingen

 1. De cliënt of hulpvrager verleent aan geschiedeniswissen.nl de toestemming om in te loggen op het systeem van de cliënt of hulpvrager. Dit kan gedaan worden zodra de ID-code en wachtwoord, zichtbaar voor de cliënt of hulpvrager, doorgegeven wordt aan de desbetreffende medewerker.
 2. geschiedeniswissen.nlbehoudt het recht om alle werkzaamheden tijdens het leveren van de dienst ‘hulp op afstand’ op te nemen en op te slaan in de database van geschiedeniswissen.nl.
 3. Door middel van het gebruik maken van de dienst ‘hulp op afstand’ geeft de cliënt of hulpvrager zijn of haar toestemming voor een minimale opslagperiode van deze gegevens van 1 maand na gebruikmaking van deze werkzaamheden.

Artikel 6: Garantie

 1. Er wordt alleen garantie gegeven als er na een controle blijkt dat een probleem veroorzaakt is door toedoen van de medewerker die de eerdere dienst ‘hulp op afstand’ heeft geleverd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. geschiedeniswissen.nl garandeert op geen enkele wijze dat problemen met de computer daadwerkelijk door geschiedeniswissen.nl op te lossen zijn. Het bedrijf kan hier dan ook niet aansprakelijk voor gesteld worden.
 2. geschiedeniswissen.nl kan verder niet aansprakelijk gesteld worden als er vervolgschade optreedt na gebruikmaking van de geleverde diensten.
 3. geschiedeniswissen.nl kan verder eveneens niet aansprakelijk gesteld worden als er bepaalde data, software of bestanden van de cliënt of hulpvrager verloren raken.
 4. geschiedeniswissen.nl is als laatst niet aansprakelijk voor het succesvol kopiëren van bestanden of data van de cliënt of hulpvrager.

De algemene voorwaarden zijn toepasbaar bij de levering van al onze diensten. Je kunt de complete algemene voorwaarden hier doornemen.